Secure

Censeo

Censeo is een uitgebreid roto-dynamisch prestatie- en conditiebewakingsplatform. Het is ontwikkeld met behulp van onze gepatenteerde thermodynamische techniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van opvoerhoogte, verschiltemperatuur en vermogen, en is de nieuwste versie van onze Yatesmeter-reeks.

Hij kan ook werken met de conventionele techniek op basis van opvoerhoogte, debiet en vermogen. Hij kan worden gebruikt om de prestaties te controleren van de drie belangrijkste types roto-dynamische machines (pompen, hydro-turbines en blowers).

Het meet ook nauwkeurig het debiet, zelfs als het pompsysteem niet over voldoende rechte leidingen beschikt voor conventionele debietmetingstechnieken. Het meet nauwkeurig de prestatieparameters van pompen en systemen en helpt zo de energie-efficiëntie van pompsystemen te verbeteren en hun koolstofvoetafdruk te verkleinen.

Voor meer info contacteer ons.